Literatura

W tej sekcji przedstawiono listę książek, artykułów naukowych i innych dokumentów publikowanych głównie przez dyrektora Inframetu w zakresie testowania, oceny i symulacji systemów elektrooptycznych. Prawie wszystkie z nich można pobrać bezpłatnie.

Książki
 1. Rogalski A.,Chrzanowski K., Chapt. 19: Infrared devices and techniques, in Handbook of Optoelectronics Second Edition: Concepts, Devices, and Techniques (Volume One), CRC Press, 2017 (The book is only commercially available but similar scientific paper can be downloaded).
 2. Chrzanowski K., Testing thermal imagers, Military University of Technology, Warsaw, 2010.
 3. Chrzanowski K, Non-contact thermometry-Measurement errors, SPIE PL, Research and Development Treaties, Warsaw, 2001.
 4. Rogalski A., Chrzanowski K., Chapt. B9: Infrared devices and techniques, in Handbook of Optoelectronics, Institute of Physics Publishing, 2002.

Artykuły naukowe

 1. Chrzanowski K., Present status of metrology of electro-optical surveillance systems, Proceedings of the SPIE Vol. 10433,  id. 104330W 8 pp. (2017)
 2. Chrzanowski K., Configurable modular system for testing all types of electro-optical imaging and laser systems, 7th International Symposium on Optronics in Defence and Security, Paris, 2016
 3. Chrzanowski K., Review of night vision metrology, Opto-Electronics Review, 22 (1), 2015 
 4. Chrzanowski K., Computerized Station For Semi-Automated Testing Image Intensifier Tubes, Metrology and Measurement Systems, Vol. 22, No 3, 2015
 5. Rogalski A.,  Chrzanowski K., Infrared Devices And Techniques (Revision), Metrology and Measurement Systems. Volume 21, Issue 4, Pages 565?618, 2014
 6. Chrzanowski K., A computerized station for testing night vision devices, 6th International Symposium on Optronics in Defence and Security, Paris, 2014
 7. Chrzanowski K., Stations for testing laser range finders,  6th International Symposium on Optronics in Defence and Security, Paris, 2014
 8. Chrzanowski  K., Review of night vision technology, Opto-Electronics Review, 21 (2), p. 153-181, 2013  
 9. Chrzanowski K., Testing passive surveillance terahertz imagers, Optica Applicata, Vol. XLIII, No. 2, 2013
 10. Chrzanowski K, Evaluation of infrared collimators for testing thermal imaging systems, Optoelectronics Review, Vol. 15, No 2, 82-87, 2007.
 11. Chrzanowski K., Li Xian-min, Configuration of systems for testing thermal imagers, Optica Applicata, Vol. 40, 4, 2010.