Wzmacniacze obrazu

Wzmacniacze obrazu (IIT) to lampy próżniowe, które wzmacniają obraz o niskim poziomie oświetlenia do wykrywalnych przez ludzkie oko poziomów. Padające światło jest przetwarzane na fotoelektrony przez fotokatodę wzmacniacza. Następnie zwielokrotnione fotoelektrony uderzają w ekran fosforowy (anodę) i tworzy się jasny, łatwy do obserwacji przez człowieka  obraz.


Wzmacniacze obrazu są najważniejszym elementem urządzeń noktowizyjnych, a typowa klasyfikacja urządzeń noktowizyjnych opiera się na klasyfikacji wzmacniaczy. IIT są zazwyczaj podzielone na kilka generacji w zależności od metody wzmacniania światła (materiału fotokatody, konstrukcji wzmacniacza). IIT mogą być również klasyfikowane przy użyciu innych kryteriów, takich jak rodzaj optyki wejściowej, rodzaj optyki wyjściowej, ekran fosforowy, rozmiar fotokatody lub budowy wzmacniacza.
Noktowizory wojskowe stanowią najważniejszy segment rynku noktowizyjnego. Nie dziwi zatem, że zarówno ogólna koncepcja, jak i metody testowania IIT zostały opracowane przez wojsko. Zalecenia te zostały przedstawione w długiej serii norm MIL SPEC, które regulują pomiary wzmacniaczy obrazu. Zaproponowano zestaw prawie trzydziestu parametrów w celu scharakteryzowania IIT. W praktyce mniejszy zestaw parametrów (rozdzielczość, funkcja przenoszenia modulacji (MTF), stosunek sygnału do szumu (SNR), halo, niedoskonałości (ciemne plamki, jasne plamki, od szumy multi-to-multi, szum przestrzenny, chicken wire), nierównomierność jasności obrazu, dystorsja Gross, dystorsja Shear, niejednorodność, średnica czynna fotokatody, wzmocnienie luminancji, poziom nasycenia, natężenie równe tłu (EBI), pobór prądu) jest mierzona podczas typowych testów akceptacyjnych wzmacniaczy obrazu. Obecnie standardy MIL są akceptowane przez sporą część zarówno producentów, laboratoria pomiarowe, jak i użytkowników końcowych noktowizorów na całym świecie.
Dowiedz się więcej:
  1. Chrzanowski K., Computerized Station For Semi-Automated Testing Image Intensifier Tubes, Metrology and Measurement Systems, Vol. 22, No 3, 2015
  2. Chrzanowski K., Review of night vision metrology, Opto-Electronics Review, 22 (1), 2015 
  3. Chrzanowski  K., Review of night vision technology, Opto-Electronics Review, 21 (2), p. 153-181, 2013   

Obraz często jest wart więcej niż tysiąc słów. W związku z tym zaleca się wizytę w innej części tej strony internetowej, przedstawiającej symulatory komputerowe opracowane przez Inframet. Są to programy komputerowe symulujące systemy obrazowania poprzez generowanie na ekranie komputera obrazów podobnych do obrazów generowanych przez symulowany system. Jeden z takich programów, Nightmet, symuluje ekran wzmacniacza obrazu widziany przy użyciu mikroskopu podczas pomiaru rozdzielczości przy różnych poziomach natężenia światła.


Wróć do oferty handlowej