Justowanie

Justowanie (Boresight) jest prawdopodobnie najbardziej niejednoznacznym terminem w metrologii technologi EO. Jest często używany przez wielu ludzi, którzy rozumieją go w inny sposób lub nie znają jego precyzyjnej interpretacji. Często zdarza się, że firma Inframet otrzymuje wniosek o dostarczenie systemu pomiarowego zdolnego do justowania systemu obrazowania / lasera bez dokładnych informacji, co należy zrobić. Niektórzy z naszych potencjalnych klientów proszą o dostarczenie systemów testowych zdolnych do sprawdzenia własnego zjustowania. Wreszcie, istnieją klienci, którzy chcą mieć możliwość sprawdzenia zjustowania apertury kolimatora z niezależnym modułem mechaniczno-optycznym. We wszystkich przypadkach typowe jest, niedokładnie zdefiniowane zjustowania. Zdarza się również, że niektórzy klienci zamawiają niektóre możliwości justowania systemu pomiarowego w sytuacji, gdy go nie potrzebują. Główną przyczyną takiej zagmatwanej sytuacji jest zastosowanie w metrologii EO tego samego pojęcia, dla wielu działań justerskich, które znacznie różnią się od pierwotnej definicji tego terminu.

Zgodnie z tradycyjną definicją, boresight jest zjustowaniem celownika z lufą broni palnej. Nie ma znormalizowanej definicji zjustowania (boresight) w metrologii EO. Inframet definiuje "boresight" jako proces zgrywania osi optycznej układu obrazowania / laserowego z pewną referencyjną osią optyczną lub osią mechaniczną. Stacje do justowania układów EO powinny umożliwiać pomiar kątów między osią optyczną sensorów (wskazanych przez krzyże celownicze), optyczną osią systemu laserowego (wskazywaną przez środek wiązki laserowej) i mechaniczną osią platformy referencyjnej.
Cel justowania systemu EO zależy od rodzaju testowanego systemu (kamera / celownik optyczny, dalmierz laserowy, lornetkowe systemy EO (lornetki lub lornetki noktowizyjne), wielosensorowe systemy obserwacje, wielosensorowe systemy namierzania) i etapu produkcji. Cele mogą być następujące:

  1. Oś optyczna obiektywu przechodzi przez środek sensora obrazującego i jest prostopadła do powierzchni sensora. Ten warunek powinien być spełniony dla wszystkich powiększeń obiektywu z zoomem lub skokową zmianą powiększenia(jeśli wystepuje). Jeśli ten warunek zostanie spełniony, nie ma przesunięcia obrazu podczas ustawiania ostrości lub zmiany FOV. Ten warunek jest ważny dla wszystkich systemów obrazowania EO.
  2. Oś optyczna celownika EO (celownik termiczny, cel noktowizyjny, celownik optyczny) jest quasi równoległa do referencyjnej osi mechanicznej (lufa broni). Celem jest uzyskanie sytuacji, w której oś optyczna celownika EO oznacza punkt, który zostanie trafiony kulą z lufy. Zadanie to jest zwykle wykonywane przez próbne strzelanie. Można to również zrobić za pomocą małych kamer włożonych do lufy badanej broni. Krzyż celowniczy na obrazie generowanym przez kamerę wskazuje na mechaniczną oś lufy broni.
  3. Oś optyczna celownika EO jest prostopadła do referencyjnej płaszczyzny mechanicznej. Zadanie to zwykle wykonuje się w przypadku celowników EO, które mają być zamocowane do większych układów mechanicznych w powtarzalny sposób. Do wykonania tych zadań można użyć różnych metod. Najpopularniejsza polega na użyciu płaskiego zwierciadła przymocowanego do płaszczyzny odniesienia.
  4. Osie optyczne wszystkich podsystemów wielosensorowego układu EO (obrazowania / laserowych / z fuzją obrazu) są równoległe. W praktyce oznacza to, że krzyże celownicze wszystkich kamer systemu EO wskazują cel, który ma zostać trafiony wiązką lasera. Aby to zapewnić używa się szerokopasmowego projektora obrazu połączonego z sensorami wrażliwymi na światło lasera. Ten przypadek można uznać za najtrudniejszy z zadań boresight.
  5. Osie optyczne trzech kanałów optycznych LRF są równoległe: kanał celowniczy, nadajnik i odbiornik. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, krzyż celowniczy wskazuje punkt trafienia laserem nadajnika, a odbiornik otrzymuje maksymalny sygnał.
  6. Oś optyczna systemów dwukanałowych EO (lornetki, lornetki noktowizyjne) jest równoległa. Oczy operatora będą widzieć dokładnie taki sam obraz, patrząc na odległy cel.

Wymienione powyżej zadania justerskie w praktyce oznaczają pomiar szeregu błędów kątowego położenia układu EO i możliwe zminimalizowanie tych błędów. Istnieją również pewne zadania związane z systemami justerskimi: wewnętrzne i zewnętrzne.

Zadania wewnętrzne to zasadniczo pozycjonowaniem bloków takich stacji (kolimator, przesuwnik testów / tarcza, źródło promieniowania, sensory), aby zapewnić prawidłową pracę stacji justerskiej. Proces ten jest wykonywany przez producenta stacji, a użytkownicy takich stacji zwykle nie muszą podejmować dodatkowych działań.

Zadania zewnętrzne to zasadniczo regulowanie położeniem kątowym stanowiska badawczego względem badanego układu EO.
Zadanie zewnętrzne zwykle nie są potrzebne podczas wykonywania pomiarów typowych parametrów systemów obrazowania / laserowych systemów obserwacji. Jednak testowanie układu EO w tej samej pozycji kątowej względem stanowiska testowego ma kluczowe znaczenie przy testowaniu celowników EO lub systemu celowania z wieloma czujnikami EO.
Inframet produkuje stacje justerskie zdolne do wykonywania wszystkich wymienionych powyżej zadań. Wielosensorowe systemy to najtrudniejszy przypadek. Dlatego określenie "stacja justerska" w komercyjnej części tej strony oznacza stanowisko do badań i podstawowych testów systemów wielosensorowych. Justowanie gogli noktowizyjnych i dalmierzy laserowych jest wykonywana za pomocą oddzielnych stacji pomiarowych.