Obrazowanie IR


Kamery termowizyjne to elektrooptyczne systemy obrazowania wrażliwe na promieniowanie podczerwone. Znalazły liczne zastosowania zarówno w sektorze obrony, bezpieczeństwa (wojsko, straż graniczna, policja itp.), jak i w sektorze cywilnym (przemysłowe bezkontaktowe pomiary temperatury, nieniszczące testy termiczne, testy linii elektrycznych, budownictwo, zastosowania medyczne itp.)


Testowanie kamer termowizyjnych to bardzo trudne zadanie. Aby skutecznie testować nowoczesne kamery termowizyjne, wymagana jest szeroka wiedza z różnych dziedzin, takich jak fizyka, optyka, elektronika, termodynamika, mechanika precyzyjna, metrologia i praktyczne doświadczenie z kamerami termowizyjnymi. Istnieje bogata literatura na temat testowania i oceny kamer termowizyjnych oraz kilka norm, które regulują testy tych systemów obrazowania. Jednak pomimo dostępnych standardów, książek i artykułów, mniej doświadczone zespoły pomiarowe mają wiele problemów z realizacją swoich zadań z powodu braku praktycznego przewodnika w dziedzinie testowania kamer termowizyjnych.
 
W tym dziale edukacyjnym dostępna jest książka „TESTING THERMAL IMAGERS” autorstwa dyrektora Inframetu, opublikowana w 2010 roku.
Ta książka przedstawia wiedzę autora na temat testowania kamer termowizyjnych, które zostały zgromadzone w ciągu ponad dwudziestu lat pracy naukowej w dziedzinie technologii elektrooptycznej połączonej z serią praktycznych projektów oraz bezpośredniego zaangażowania w opracowanie sprzętu do testowania kamer termowizyjnych. Autor ma nadzieję, że książka ta stanie się praktycznym przewodnikiem do testowania kamer termowizyjnych dla szerokiego grona osób zainteresowanych tą fascynującą technologią obrazowania.
Obecnie część tej książki odnosząca się do sprzętu pomiarowego jest nieaktualna. Jednak informacje o definicjach parametrów i metodach testów są w pełni aktualne. Dlatego przeczytanie tej książki jest zalecane każdemu, kto interesuje się obrazowaniem termicznym, a w szczególności początkującym w tej technologii.
Inne zalecane materiały z metrologii obrazowania termicznego:
  1. Chrzanowski K, Evaluation of infrared collimators for testing thermal imaging systems, Optoelectronics Review, Vol. 15, No 2, 82-87, 2007.
  2. Chrzanowski K., Li Xian-min, Configuration of systems for testing thermal imagers, Optica Applicata, Vol. 40, 4, 2010.  

Obraz często jest wart więcej niż tysiąc słów. W związku z tym zaleca się wizytę w innej części tej strony internetowej, przedstawiającej symulatory komputerowe opracowane przez Inframet. Są to programy komputerowe symulujące system obrazowania poprzez generowanie na ekranie komputera obrazów podobnych do obrazów generowanych przez symulowany system obrazowania.


Wróć do oferty handlowej