Newsletter

Inframet jest liderem w produkcji systemów do testowania elektro-optycznych systemów obserwacyjnych i ich głównych modułów. Jesteśmy jedyną firmą na świecie oferującą produkty do testowania wszystkich głównych typów elektro-optycznych systemów obserwacyjnych. Inframet oferuje ponad 50 rodzajów różnych stacji pomiarowych, każda dostępna w wielu wersjach. Praktycznie każdy elektro-optyczny system dostępny na rynku może być sprawdzony przy pomocy aparatury wyprodukowanej przez Inframet.

Inframet został założony przez profesora uniwersytetu, więc duch otwartości i naukowej współpracy był zawsze obecny w naszej firmie. Inframet oferuje szczegółowe karty katalogowe na swojej stronie internetowej i jest w stanie podać szczegóły dotyczące metod pomiarowych, interpretacji wyników i rekalibracji stacji pomiarowych. Inframet oferuje również za darmo dostęp do szeregu artykułów naukowych, książek, opracowań i symulatorów komputerowych. Inframet współpracuje z szeregiem centrów naukowych pracujących w dziedzinie metrologi systemów elektro-optycznych.

Czyni to Inframet interesującym dla każdego zainteresowanego tematyką systemów elektro-optycznych. Zachęcamy takie osoby do zapisania się do naszego biuletynu informacyjnego. Jednocześnie zapewniamy, że dochowujemy należytej staranności, by chronić twoje dane osobowe, zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2016/679.

  • Inframet nie przechowuje danych personalnych czytelników swojego biuletynu. Aby zapisać się, wystarczy tylko adres e-mail. Biuletyn będzie rozsyłany przy pomocy poczty elektronicznej.
  • Po podaniu adresu zostanie wysłana wiadomość na podany adres w celu potwierdzenia zapisu. Takie rozwiązanie eliminuje potencjalne pomyłki.
  • Aby zrezygnować z biuletynu, naciśnij odnośnik na końcu wiadomości.
  • Aby się zapisać, wpisz swój adres w pole poniżej:

W razie problemów z subskrypcją proszę pisać na adres support@inframet.com